alýþveriþ ile alakalý hadis i þerifler 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.